مهدی مصلح آبادی

مهدی مصلح آبادی مدرس: کلارینت، ساکسوفون و سلفژ

سوابق تحصیلی و هنری: کارشناسی ارشد رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران

جناب آقای مهدی مصلح آبادی هنرآموخته در محضر اساتیدی چون آقای دکتر علی کاظم زاد،آقای محمد حسین پورمعین،آقای حسین خسروپور در زمینه ی ساز کلارینت و در محضراساتیدی چون: خانم ربکا آشوقیان وآقای رضا طاهری در ساز پیانو و استاد تقی ضرابی ،آقای دکتر حمید عسکری ،آقای محمدرضا تفضلی ،آقای دکتر امین هنرمند و بزرگان دیگر در زمینه ی آهنگسازی فعالیت داشته است.
وی رهبری ارکستر بادی سرنا را به عهده دارد و علاوه بر آن با ارکسترهای مختلفی چون ارکستر دانشگاه هنر و ارکستر هنرستان اجا همکاری داشته و گروههای مختلفی را نیز در جشنواره های متعدد سرپرستی نموده است.
وی از سال 1386 تا کنون به عنوان مدرس ساز با هنرستان اجا و موسسات هنر و آموزشگاههای معتبر همکاری دارد.