امیرحسین منصوری

امیرحسین منصوری مدرس: ویلن، ویولا

سوابق تحصیلی و هنری: کارشناسی موسیقی دانشگاه هنر

دانش آموخته از اساتیدی چون: ظهیر الدینی، بهشتی ، پور خلجی ، خوشاهنگ ،

پورصمد ، زنگنه ، زربخش ، محمدانلو ، هنرمند ،مظفری ، حسن پور ، امینی ، نظر ،

عاقبتی ، شفیعی ، توکلی ،شریف لطفی ، احمدی نژاد ، کریمی ، قاسمی

1.نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران به رهبری : شهرداد روحانی ، سهراب کاشف ، پژمان معمار زاده

2.ارکستر سمفونیک شهرداری تهران به رهبری محمدحسین حمیدی ، نادر مشایخی ، هومن خلعتبری

3.ارکستر ملی اصفهان به رهبری مرتضی شفیعی و هنرمندی سالار عقیلی ، علیرضا قربانی ، شهریار بلوچستانی

4.ارکستر ملی آمل به خوانندگی محمد معتمدی

5.ارکستر سمفونیک نقش جهان به خوانندگی حسام الدین سراج ، نوید نوروزی

6.ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری آرش گوران

7.ارکستر سمفونیک خانه ی هنرمندان

8.ارکستر سمفونیک بنیاد رودکی

9.ارکستر مجلسی رسا

10.ارکستر مجلسی خورشید

11.ارکستر مجلسی ژولیاک

12.ارکستر سمفونیک بابل