مهرنوش مهرپویا

مهرنوش مهرپویا مدرس: ویولون

سوابق تحصیلی و هنری: کارشناس موسیقی دانشکده هنر و معماری تهران اساتید علی جعفری پویان، ایمان فخر، لعیا اعتمادی، کاوه کشاورز ،آرمینه آبوویان
نوازندگی در کنسرتهای متعدد
ایستگاه ، کنسرتانت، سفارت ساحل عاج ، رتوریک، آنسامبل نوآوا ، گروه بانوان مهر ،آنسامبل دانشکده هنر و معماری ،گروه همنوازان چکاو .خانه هنرمندان
مدیریت ارکستر ایستگاه در سال 93 حضور در جشنواره موسیقی فجر در سالهای 93و 95
شروع تدریس از سال 88 در آموزشگاه های چکاد . سونا95سی ساز . نیستان.زریاب

حسین عبادالهی

حسین عبادالهی مدرس: فلوت کلیددار


سوابق تحصیلی و هنری: کارشناس ارشد نوازندگی فلوت از دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا. نوازندگی را نزد آقای محمد علی لقا آغاز کرد و با آقای مجید سینکی ادامه داد. همچنین در دانشگاه تهران از محضر دکتر آذین موحد بهرمند گردید. همکاری و اجرای کنسرت با ارکستر انجمن فرهنگی اتریش، ارکستر موسیقی نو، آنسامبل معاصر تهران و کر فلوت تهران(در ایران و اروپا). شرکت در مستر کلاس های معتبر در ایران و اتریش نزد اساتیدی چونMatthias Ziegler، Barbara Gisler-Hasse، کوشیار شاهرودی، فروغ کریمی و رضا ناژفر.
معرفی، ضبط و اجرای قطعات آهنگسازان معاصر ایرانی و اجرای رسیتال در ایران و اتریش از دیگر فعالیت های وی به شمار می رود.