خانه

آموزشگاه موسیقی زریاب در سال ۱۳۸۹ توسط مجید سرحدی (کارشناس ارشد آهنگسازی)تاسیس شد و با حضور و همراهی مدرسین مجرب در زمینه های مختلف آموزش موسیقی (انواع سازها، آواز و موسیقی کودک) سعی در ارتقای سطح آموزشی استان البرز داشته است.
در نهایت آموزشگاه موسیقی زریاب از هرگونه اطاله کلام پرهیز کرده و هنرجویان و خانواده های عزیز را تشویق به تحقیق در مورد انتخاب آموزشگاه ها می کند.